Telekom - Együtt veled
Együtt veled.

GYERMEKVÉDELMI IRÁNYELVEK

Kezdeményezéseinkben kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekeink online és fizikai biztonságára.
Gyermekvédelmi irányelveink célja, hogy minden gyermek és fiatalkorú élvezhető és biztonságos környezetben dolgozhasson együtt a „LEGYÉLTEIS! Most generációs” programban, mivel a gyermekek jóléte elsődleges fontosságú.
Gyermekvédelmi tájékoztató anyagaink és tesztjeink oldalunkon mindenki számára elérhetők.

Általános alapelvek

 • a „LEGYÉLTEIS! Most generációs” programmal kapcsolatba kerülő valamennyi gyermeket, fiatalt, és sérülékeny felnőttet védelem illet meg;
 • a gyermekek jóléte elsődleges fontosságú;
 • a 18 éven aluli gyermekek védelme a programban résztvevő valamennyi felnőtt közös felelőssége;
 • jelen védelmi szabályok célja, hogy minden résztvevő élvezhető és biztonságos környezetben dolgozhasson együtt a „LEGYÉLTEIS! Most generációs” programban;
 • a Telekom minden, a program megvalósításában résztvevő partnere köteles bármely aggodalmát a gyermekek / sérülékeny felnőttek biztonságával kapcsolatban, jelen irányelvben foglaltak szerint jelezni;
 • a magas etikai elveknek való megfelelés a „LEGYÉLTEIS! Most generációs” program minden tevékenysége során alapvető;
 • mindenkinek, kortól, nemtől, képességektől, kultúrától, fajtól, nyelvtől, vallástól és szexuális identitástól függetlenül egyenlő joga van a védelemre;
 • zéró tolerancia a bántalmazás valamennyi formájával szemben;
 • a „LEGYÉLTEIS! Most generációs” programot áthatja a védelem magas színvonalának fenntartása érdekében az átláthatóság, és a felelősségvállalás;
 • a védelmi ügyekben érintett gyermekeket és időskorúakat, valamint a program megvalósításában résztvevő partnereinket megfelelő támogatásban részesítjük, ami magában foglalja a partnerek előzetes képzését, felkészítését, valamint igény szerinti konzultációs lehetőség biztosítását a Telekom által kijelölt gyermekjogi szervezetnél.
A Telekom célkitűzései az irányelv érvényesítésével
 • Minden, a program megvalósításában résztvevő partnerünk számára megadni a szükséges tájékoztatást a védelmi irányelv tartalmáról és az ahhoz kapcsolódó folyamatokról.
 • A „LEGYÉLTEIS! Most generációs” program biztonság iránti elkötelezettségének bemutatása a gyermekek, a szülők, a pedagógusok, a nyugdíjasok és további partnereink felé.
 • A „LEGYÉLTEIS! Most generációs” programban a gyerekek és sérülékeny felnőttek védelmével kapcsolatos információk, helyes gyakorlatok megosztása a gyermekekkel, szülőkkel, pedagógusokkal , nyugdíjasokkal, a program megvalósításában résztvevő partnereinkkel, munkatársainkkal és önkénteseinkkel.
 • Elkötelezettek vagyunk jelen irányelv és helyes gyakorlataink rendszeres felülvizsgálata mellett.
 • A „LEGYÉLTEIS! Most generációs” program rendezvényein részt vevő gyermekek és sérülékeny felnőttek különös védelme. Hisszük, hogy senkinek sem lenne szabad a bántalmazás semmilyen formáját átélnie. Felelősnek érezzük magunkat a gyermekek és fiatalkorúak, valamint a sérülékeny felnőttek jóléte és védelme iránt. Munkafolyamatainkban is törekszünk a védelmük biztosítására.
 • Ahhoz, hogy a gyermekeket értékelni tudjuk, hallgassuk meg őket, és adjunk meg a nekik kijáró tiszteletet.
 • Biztonságos környezet a „LEGYÉLTEIS! Most generációs” programban részt vevő gyermekek, fiatalkorúak, pedagógusok, nyugdíjasok és partnereink, munkatársaink számára.

Gyermekvédelmi tájékoztató anyagok és teszt